STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hồng Lam Chợ Cồn, Thanh Chương Nghệ An 02383828223
2 QT Nga Thắng Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 01684484347
3 QT Hoàng Thị Phương Diễn Thịnh, Diễn Châu Nghệ An 0978905268
4 Lê Thị Tú Anh Văn Sơn, Đô Lương Nghệ An 01697504602
5 Toàn Linh Xã Quỳnh Vinh , Thị Xã Hoàng Mai, Hoàng Mai Nghệ An 0975478777
6 QT Phạm Thị Thuận TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu Nghệ An 01696371621
7 Vũ Thị Thắm Xóm 13 - Thanh Tiên, Thanh Chương Nghệ An 0986877082
8 Lê Thị Hoa 77 Hà Huy Tập Nghệ An 0975575452
9 Công ty TNHH DP Trường Sơn Kiot số 1 Đình Chính Chợ Vinh, TP Vinh Nghệ An 02383843528
10 Chị Trường Chợ Bồng - Yên Thành, Yên Thành Nghệ An 01644490840
11 Cao Thị Tuyết Chợ Phủ Diễn -TT Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 0973806649
12 QT Lương Thị Quỳnh Kiot số 2, Trung tâm thương mại Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 0969457548
13 QT Quang An- Chị An Xóm Liên Sơn 2, Xã Kim Liên, Nam Đàn Nghệ An 0963832027
14 NT Nguyễn Thị Vân TT Dùng, Thanh Chương Nghệ An 01644045421
15 Nguyễn Thị Hà TT Anh Sơn, Anh Sơn Nghệ An 01696906210
16 QT Phan Thị Hảo Chợ Chiều, Diễn Thành, Diễn Châu Nghệ An