STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Lê Thị Tú Anh Văn Sơn, Đô Lương Nghệ An 01697504602
2 Toàn Linh Xã Quỳnh Vinh , Thị Xã Hoàng Mai, Hoàng Mai Nghệ An 0975478777
3 QT Phạm Thị Thuận TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu Nghệ An 01696371621
4 Vũ Thị Thắm Xóm 13 - Thanh Tiên, Thanh Chương Nghệ An 0986877082
5 Lê Thị Hoa 77 Hà Huy Tập Nghệ An 0975575452
6 Công ty TNHH DP Trường Sơn Kiot số 1 Đình Chính Chợ Vinh, TP Vinh Nghệ An 02383843528
7 Chị Trường Chợ Bồng - Yên Thành, Yên Thành Nghệ An 01644490840
8 Cao Thị Tuyết Chợ Phủ Diễn -TT Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 0973806649
9 QT Lương Thị Quỳnh Kiot số 2, Trung tâm thương mại Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 0969457548
10 QT Quang An- Chị An Xóm Liên Sơn 2, Xã Kim Liên, Nam Đàn Nghệ An 0963832027
11 NT Nguyễn Thị Vân TT Dùng, Thanh Chương Nghệ An 01644045421
12 Nguyễn Thị Hà TT Anh Sơn, Anh Sơn Nghệ An 01696906210
13 QT Phan Thị Hảo Chợ Chiều, Diễn Thành, Diễn Châu Nghệ An
14 QT Quang An- Chị An Xóm Liên Sơn 2, Xã Kim Liên Nghệ An 0963832027
15 QT Phan Thị Hảo Chợ Chiều, Diễn Thành Nghệ An
16 Cao Thị Tuyết Chợ Phủ Diễn -TT Diễn Châu Nghệ An 0973806649
17 QT Lương Thị Quỳnh Kiot số 2, Trung tâm thương mại Diễn Châu Nghệ An 0969457548
18 Công ty TNHH DP Trường Sơn Kiot số 1 Đình Chính Chợ Vinh Nghệ An 02383843528
19 QTDN DNA Pharmacy Vĩnh Phúc, Vĩnh Thành Nghệ An 0976446368
20 Toàn Linh Xã Quỳnh Vinh , Thị Xã Hoàng Mai Nghệ An 0975478777
21 QT Kỳ An Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 02383866854
22 Nguyễn Thị Hằng Thanh Tiên Nghệ An 01659400519
23 Vũ Thị Thắm Thanh Tiên Nghệ An 0986877082
24 Lương Nguyên Hà 309 Lê Duẩn Nghệ An
25 Lê Thị Hoa 77 Hà Huy Tập - TP Vinh Nghệ An 0975575452
26 Chị Trường Chợ Bồng - Yên Thành Nghệ An 01644490840
27 Lê Thị Tú Anh Văn Sơn Nghệ An 01697504602
28 QT Cao Thị Hằng Xóm Tân Mỹ, Tam Hợp Nghệ An 0989200751
29 QT Phạm Thị Thuận TT Cầu Giát Nghệ An 01696371621
30 NT Nguyễn Sỹ Nội 128 Hà Huy Tập Nghệ An 0913510782
31 NT Thu Dung Chợ Vinh Nghệ An 0948234999
32 NT Nhân Hòa-Thành Đạt Số 1 Cao Thắng Nghệ An