STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Phan Thị Hảo Chợ Chiều, Diễn Thành Nghệ An
2 Cao Thị Tuyết Chợ Phủ Diễn -TT Diễn Châu Nghệ An 0973806649
3 QT Lương Thị Quỳnh Kiot số 2, Trung tâm thương mại Diễn Châu Nghệ An 0969457548
4 Công ty TNHH DP Trường Sơn Kiot số 1 Đình Chính Chợ Vinh Nghệ An 02383843528
5 QTDN DNA Pharmacy Vĩnh Phúc, Vĩnh Thành Nghệ An 0976446368
6 Toàn Linh Xã Quỳnh Vinh , Thị Xã Hoàng Mai Nghệ An 0975478777
7 QT Kỳ An Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 02383866854
8 Nguyễn Thị Hằng Thanh Tiên Nghệ An 01659400519
9 Vũ Thị Thắm Thanh Tiên Nghệ An 0986877082
10 Lương Nguyên Hà 309 Lê Duẩn Nghệ An
11 Lê Thị Hoa 77 Hà Huy Tập - TP Vinh Nghệ An 0975575452
12 Chị Trường Chợ Bồng - Yên Thành Nghệ An 01644490840
13 Lê Thị Tú Anh Văn Sơn Nghệ An 01697504602
14 QT Cao Thị Hằng Xóm Tân Mỹ, Tam Hợp Nghệ An 0989200751
15 QT Phạm Thị Thuận TT Cầu Giát Nghệ An 01696371621
16 NT Nguyễn Sỹ Nội 128 Hà Huy Tập Nghệ An 0913510782
17 NT Thu Dung Chợ Vinh Nghệ An 0948234999
18 NT Nhân Hòa-Thành Đạt Số 1 Cao Thắng Nghệ An