STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Đức Nam 102 Nguyễn Đổng Chi Nam Từ Liêm 0972076824
2 NT Hà Quang 27 Đội 8 Đình Thôn Nam Từ Liêm 01287026256
3 NT Từ Liêm 120 Phú Mỹ, Mỹ Đình Nam Từ Liêm 0981890981
4 NT Thái Lâm 124 Phú Thứ, Tây Mỗ Nam Từ Liêm 0868625741
5 NT Tuệ Minh 115 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì Nam Từ Liêm
6 NT Minh Châu 158 Phố Mễ Trì Thượng Nam Từ Liêm 0987181688
7 NT Minh Tiến 77 Xóm 3 Phú Đô Nam Từ Liêm 0986739567
8 NT Phúc Đức Kiot 2 B6 KĐT Mỹ Đình I, Nguyễn Cơ Thạch Nam Từ Liêm
9 NT Linh Hải Cổng làng Miêu Nha Nam Từ Liêm 0983383774
10 NT Đa Khoa 101 Đình Thôn Nam Từ Liêm 01652347515
11 Minh Phương 122 Nguyễn Văn giáp - Hàm Nghi - Mỹ Đình Nam Từ Liêm 0965388718
12 NT Đa Khoa 24h Số 49 Phú Đô Nam Từ Liêm 0165234751
13 NT Ngọc Chung 132/63 Lê Đức Thọ,Mỹ Đình,Nam Từ Liêm,Hà Nội Nam Từ Liêm 0976567379
14 NT Đa Khoa 24h 49 Phú Đỗ,Nam Từ Liêm,Hà Nội Nam Từ Liêm 0165234751
15 NT Đa Khoa 101 Đình Thôn Nam Từ Liêm
16 NT Từ Liêm 120 Phú Mỹ, Mỹ Đình Nam Từ Liêm
17 NT Thái Lâm 124 Phú Thứ, Tây Mỗ Nam Từ Liêm
18 NT Minh Tiến 77 Xóm 3 Phú Đô Nam Từ Liêm
19 NT Phúc Đức Kiot 2 B6 KĐT Mỹ Đình I, Nguyễn Cơ Thạch Nam Từ Liêm
20 NT Đa Khoa 101 Đình Thôn Nam Từ Liêm
21 NT Minh Châu 158 Phố Mễ Trì Thượng Nam Từ Liêm
22 NT Linh Hải Cổng làng Miêu Nha Nam Từ Liêm
23 NT Đức Nam 102 Nguyễn Đổng Chi Nam Từ Liêm 0972076824
24 NT Hà Quang 27 Đội 8 Đình Thôn Nam Từ Liêm