STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Từ Liêm 120 Phú Mỹ, Mỹ Đình Nam Từ Liêm
2 NT Thái Lâm 124 Phú Thứ, Tây Mỗ Nam Từ Liêm
3 NT Minh Tiến 77 Xóm 3 Phú Đô Nam Từ Liêm
4 NT Phúc Đức Kiot 2 B6 KĐT Mỹ Đình I, Nguyễn Cơ Thạch Nam Từ Liêm
5 NT Đa Khoa 101 Đình Thôn Nam Từ Liêm
6 NT Minh Châu 158 Phố Mễ Trì Thượng Nam Từ Liêm
7 NT Linh Hải Cổng làng Miêu Nha Nam Từ Liêm
8 NT Đức Nam 102 Nguyễn Đổng Chi Nam Từ Liêm 0972076824
9 NT Hà Quang 27 Đội 8 Đình Thôn Nam Từ Liêm