STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hương Vân 80 Trần Huy Liệu Nam Định 0987766287
2 QT Trần Như Anh Đường Thống Nhất, Đình Cựu, TT Cổ Lễ Nam Định
3 QT Thu Hà Chợ Dần Nam Định 0985678621
4 QT Nguyễn Thị Lụa Xóm Bắc, Xuân Phương Nam Định 0984439510
5 QT GPP số 11-Nguyễn Thị Hòa Xuân Tiến Nam Định 03503885543
6 QT Anh Tuấn Gần UBND Cồn, Khu Cao An, T Cồn Nam Định
7 NT Chị Thủy 116 Phan Đình Phùng Nam Định
8 Chị Lan Số 5 Phạm Hồng Thái Nam Định
9 QT Huyền Đức Chợ Liên Minh Nam Định 01674664199
10 QT Vũ Thị Phương Loan Chợ Đồn, Quất Lâm Nam Định 0944606467
11 QT Thu Hà Chợ Dần Nam Định 0985678621
12 Quầy thuốc só 5 Xóm 4, Xuân Tiến Nam Định 01665878573
13 NT Mai Năm Số 239 Khu 3 Thị trấn Yên Định Nam Định 03503877558
14 QT Hùng Na Số 243 Khu 3 Thị trấn Yên Định Nam Định 02283877560
15 NT Phương Thúy 306 Trần Huy Liệu Nam Định
16 QT Trần Như Anh Đường Thống Nhất, Đình Cựu, TT Cổ Lễ Nam Định