STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Thu Hà Chợ Dần, Vụ Bản Nam Định 0985678621
2 QT Huyền Đức Chợ Liên Minh, Vụ Bản Nam Định 01674664199
3 Quầy thuốc só 5 Xóm 4, Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định 01665878573
4 QT Nguyễn Thị Lụa Xóm Bắc, Xuân Phương, Xuân Trường Nam Định 0984439510
5 QT GPP số 11-Nguyễn Thị Hòa Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định 03503885543
6 QT doanh nghiệp số 8 Tổ 18, TT Xuân Trường, Xuân Trường Nam Định 0913000429
7 QT Phương Loan Kios chợ Quất Lâm, Giao Thủy Nam Định 0944606467
8 NT Mai Năm Số 239 Khu 3 Thị trấn Yên Định, Hải Hậu Nam Định 03503877558
9 QT Hùng Na Số 243 Khu 3 Thị trấn Yên Định, Hải Hậu Nam Định 03503877560/03502213270
10 QT Anh Tuấn 129 Cao An, TT Cồn, Hải Hậu Nam Định 0941252618
11 QT Tuấn Thủy Liên Minh, Mỹ Tân, Mỹ Lộc Nam Định 01239159661
12 NT Phương Thúy 306 Trần Huy Liệu, TP Nam Định Nam Định
13 NT Hương Vân 80 Trần Huy Liệu, TP Nam Định Nam Định 0987766287
14 QT Bích Hường SN 17 Đường Hữu Nghị, TT Cổ Lễ, Trực Ninh Nam Định 0917837557
15 NT Bích Hường 17 Đường Hữu Nghị, TT Cổ Lễ Trực Ninh Nam Định ‎0917837557
16 NT GPP số 11 – Nguyễn Thị Hòa Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định ‎03503885543
17 NT Nguyễn Thị Lụa Xóm Bắc, Xuân Phương, Xuân Trường Nam Định ‎0984439510
18 QT doanh nghiệp số 8 Tổ 18, TT Xuân Trường Nam Định 0913000429
19 NT Hương Vân 80 Trần Huy Liệu Nam Định 0987766287
20 QT Nguyễn Thị Lụa Xóm Bắc, Xuân Phương Nam Định 0984439510
21 QT Anh Tuấn Gần UBND Cồn, Khu Cao An, T Cồn Nam Định
22 QT Huyền Đức Chợ Liên Minh Nam Định 01674664199
23 QT Vũ Thị Phương Loan Chợ Đồn, Quất Lâm Nam Định 0944606467
24 QT Thu Hà Chợ Dần Nam Định 0985678621
25 Quầy thuốc só 5 Xóm 4, Xuân Tiến Nam Định 01665878573
26 NT Mai Năm Số 239 Khu 3 Thị trấn Yên Định Nam Định 03503877558
27 QT Hùng Na Số 243 Khu 3 Thị trấn Yên Định Nam Định 02283877560
28 NT Phương Thúy 306 Trần Huy Liệu Nam Định