STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy thuốc số 5 ( Chị Lan) Số 5 Phạm Hồng Thái (Chợ Rồng), Tp Nam Định Nam Định 0943265718
2 QT Thu Hà Chợ Dần, Vụ Bản Nam Định 0985678621
3 QT Huyền Đức Chợ Liên Minh, Vụ Bản Nam Định 01674664199
4 Quầy thuốc só 5 Xóm 4, Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định 01665878573
5 QT Nguyễn Thị Lụa Xóm Bắc, Xuân Phương, Xuân Trường Nam Định 0984439510
6 QT GPP số 11-Nguyễn Thị Hòa Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định 03503885543
7 QT doanh nghiệp số 8 Tổ 18, TT Xuân Trường, Xuân Trường Nam Định 0913000429
8 QT Phương Loan Kios chợ Quất Lâm, Giao Thủy Nam Định 0944606467
9 NT Mai Năm Số 239 Khu 3 Thị trấn Yên Định, Hải Hậu Nam Định 03503877558
10 QT Hùng Na Số 243 Khu 3 Thị trấn Yên Định, Hải Hậu Nam Định 03503877560/03502213270
11 QT Anh Tuấn 129 Cao An, TT Cồn, Hải Hậu Nam Định 0941252618
12 QT Tuấn Thủy Liên Minh, Mỹ Tân, Mỹ Lộc Nam Định 01239159661
13 NT Phương Thúy 306 Trần Huy Liệu, TP Nam Định Nam Định
14 NT Hương Vân 80 Trần Huy Liệu, TP Nam Định Nam Định 0987766287
15 QT Bích Hường SN 17 Đường Hữu Nghị, TT Cổ Lễ, Trực Ninh Nam Định 0917837557