STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Minh Quang Phố Khê, Khê Ngoại, Văn Khê Mê Linh 0972783869
2 QT Thu H­ương III Phố Khê, Văn Khê Mê Linh 0978250009
3 QT Thu Hương 2 Chợ Chiều, Xa Mạc, Liên Mạc Mê Linh 01676757902
4 QT Ngọc Anh Khú 10, Xóm Thượng, Phố Hạ Mê Linh 0982549789
5 QT Long Hoài Xóm Đồng, Yên Nhân, Tiền Phong Mê Linh 0962515685
6 QT Yến Oanh Khu 5 Đại Bái, Đại Thịnh Mê Linh 0976837792