STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Thu H­ương III Phố Khê, Văn Khê Mê Linh 0978250009
2 QT Thu Hương 2 Chợ Chiều, Xa Mạc, Liên Mạc Mê Linh 01676757902
3 QT Ngọc Anh Khú 10, Xóm Thượng, Phố Hạ Mê Linh 0982549789
4 QT Long Hoài Xóm Đồng, Yên Nhân, Tiền Phong Mê Linh 0962515685
5 QT Yến Oanh Khu 5 Đại Bái, Đại Thịnh Mê Linh 0976837792
6 QT Thu Hương 2 Chợ Chiều, Xa Mạc, Liên Mạc Mê Linh 01676757902
7 QT Thu H­ương III Phố Khê, Văn Khê Mê Linh 0978250009
8 QT Yến Oanh Khu 5 Đại Bái, Đại Thịnh Mê Linh 0976837792
9 QT Ngọc Anh Khú 10, Xóm Thượng, Phố Hạ Mê Linh 0982549789
10 QT Long Hoài Xóm Đồng, Yên Nhân, Tiền Phong Mê Linh