STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NTTN QMG Kiot 3 Nhà CT 20E KĐT Việt Hưng Long Biên 0982462865
2 NT Thanh Huyền Số 4 Tổ 28 Thượng Thanh Long Biên 01688795565
3 NT Tùng Lộc Số 67 Ngõ 481 Ngọc Lâm Long Biên
4 NT Nguyễn Lương 192 Đức Giang Long Biên 09766494769
5 Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều Long Biên 0918486493