STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hằng Nga 73/670 Ngô Gia Tự Long Biên 01666832120
2 NT Thanh Hà Số 1 Trường Lâm Long Biên
3 NT Hồng Hà 165 Ngọc Lâm Long Biên
4 NTTN QMG Kiot 3 Nhà CT 20E KĐT Việt Hưng Long Biên 0982462865
5 NT Thanh Huyền Số 4 Tổ 28 Thượng Thanh Long Biên 01688795565
6 NT Tùng Lộc Số 67 Ngõ 481 Ngọc Lâm Long Biên
7 NT Nguyễn Lương 192 Đức Giang Long Biên 09766494769
8 Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều Long Biên 0918486493