STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thanh Huyền Số 4 Tổ 28 Thượng Thanh Long Biên 01688795565
2 NT Tùng Lộc Số 67 Ngõ 481 Ngọc Lâm Long Biên
3 NT Nguyễn Lương 192 Đức Giang Long Biên 09766494769
4 Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều Long Biên 0918486493
5 NT Thanh Huyền Số 4 Tổ 28 Thượng Thanh Long Biên
6 NT Nguyễn Lương 192 Đức Giang Long Biên