STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thanh Huyền Số 4 Tổ 28 Thượng Thanh Long Biên
2 NT Nguyễn Lương 192 Đức Giang Long Biên