STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Trường Thọ 3 72 Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn Lạng Sơn 0982205368
2 NT Trường Thọ 1 114 Đường Bắc Sơn, P. Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn Lạng Sơn 0982205368
3 Nhà Thuốc 165 161 Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn 0963536698
4 Trường Thọ 3 72 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn Lạng Sơn 0982205368
5 Tr­ường Thọ 2 Số 169B Đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn 0982205368 - 0912520618 - 0912061818
6 Trường Thọ 1 114 Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn Lạng Sơn 0982205368
7 Nhà thuốc Thanh Thủy Số 100 Đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn 01689172987 - 0917097765