STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà thuốc Thanh Thủy Số 100 Đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn 01689172987 - 0917097765