STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hải An Kios 8, Lê Hồng Phong, 1, Thị Xã Bảo Lộc Lâm Đồng 0908035117
2 Tùng Nghĩa Lô 7, Đường 33, Chợ Đức Trọng, Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 0633843021
3 Kim Thái 33, Quang Trung, 9, Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633585859
4 Thiện Nhân 72/2A, Bùi Thị Xuân, 9, Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633553085