STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Duy Tân 13, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh Lâm Đồng 01226122123
2 Trịnh Bính Số 5, Đường 30/4, Dateh, Huyện Đạ Tẻh Lâm Đồng 0918817050
3 Tùng Nghĩa Lô 7, Đường 33, Chợ Đức Trọng, Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 02633843021
4 Kim Thái 33, Quang Trung, 9, Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng 02633585859
5 Tế Dân 125, Phan Bội Châu, 1, Thị Xã Bảo Lộc Lâm Đồng 0948175555
6 Hải An Kios 8, Lê Hồng Phong, 1, Thị Xã Bảo Lộc Lâm Đồng 0908035117
7 Kim Hằng 159, Phan Đình Phùng, 9, Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng 02633511711
8 Kim Cương 12, Trại Mát, 11, Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng 02633826677
9 Dược Sỹ Phúc 141, 3/2, 1, Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng 02633822118