STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Lan Anh 48, Thống Nhất, Vạn Thắng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0583.821.884
2 Hữu Nghĩa 28, Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 058.3.832.631
3 Công Ty Tnhh Phùng Hưng 268, đương 03 tháng 04, Cam Thuận, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 0917968696
4 Tế Sanh 2 128A, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905810163
5 Phương Trang 30, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905369349
6 Khang An 1 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0903507035
7 Quang Khánh 14, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0583821413
8 Lan Chi Lô 50, đường số 2, kho cảng bình tân, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0903553439
9 Nhiên 08, 2/4, Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0976472479