STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Khang An 1 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583823400
2 Quang Khánh 14, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583821413
3 Lan Anh 48, Thống Nhất, Vạn Thắng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583821884
4 Lan Chi Lô 50, Số 2, Phước Long, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0903553439
5 Nhiên 08, Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0976472479
6 Tế Sanh 2 128A, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905810163
7 Phương Trang 30, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905369349
8 Công Ty Tnhh Phùng Hưng 268, đương 03 tháng 04, Cam Thuận, Thành Phố Cam Ranh Khánh Hoà 0917968696
9 Quầy Thuốc Thanh Thuỷ 4, Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh Khánh Hoà 0936031623