STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt. 29 38A, Điện Biên Phủ, Vĩnh Hoà, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0935388797
2 Quầy Thuốc Quốc Khải 00, Chợ Cam Đức, Cam Đức, Huyện Cam Lâm Khánh Hoà 0985142777
3 Việt Khánh 40, Lạc Long Quân, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 02583850913
4 Khang An 1 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583823400
5 Quang Khánh 14, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583821413
6 Lan Anh 48, Thống Nhất, Vạn Thắng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583821884
7 Lan Chi Lô 50, Số 2, Phước Long, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0903553439
8 Nhiên 08, Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0976472479
9 Tế Sanh 2 128A, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905810163
10 Phương Trang 30, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905369349
11 Công Ty Tnhh Phùng Hưng 268, đương 03 tháng 04, Cam Thuận, Thành Phố Cam Ranh Khánh Hoà 0917968696
12 Quầy Thuốc Thanh Thuỷ 4, Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh Khánh Hoà 0936031623