STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 An Huy 245, Tỉnh Lộ 8, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 01647912208
2 Kiều Dân 256, Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 01699199268