STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 My Châu 6 512, Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 01676736492
2 An Huy 245, Tỉnh Lộ 8, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 01647912208
3 Kiều Dân 256, Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 01699199268