STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoang Anh B5/6C, Tran Dai Nghia, Tt Tan Tuc, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0937856524
2 Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0933300484
3 Tân Túc 1 E3/8A, Nguyễn Hữu Chí_thị Trấn Sơn Túc, 0, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0949072672
4 Châu Ân A5B/159B ấp 1, 0, Xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0902409578
5 Hồng Phúc B5/1, Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0908837829