STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Hải Anh Số 32 Khu tập thể Địa Chất, Tân Quang, Văn Lâm Hưng Yên 0975237253
2 QT số 6-Đinh Xuân Năm Văn Ổ, Đại Đồng, Văn Lâm Hưng Yên 0973999835
3 Quầy Thuốc Minh Đức Nễ Châu, Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 0904239678
4 Quầy Thuốc Vân Anh Số 8, Cổng chợ phố Hiến, Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 0946172688
5 Thanh Huyền 125, Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên 0987760858
6 Quầy Thuốc Hương Giang Cầu Hầu, Nghĩa Xuyên, Trung Hoà, Yên Mỹ Hưng Yên 0916087422
7 Quầy Thuốc Anh Thuý 127 Thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ Hưng Yên 0968588669
8 Quầy Thuốc 72- Nguyễn Thị Minh Hường 72 Phố Bần, Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 0974255171
9 Quầy Thuốc Đức Hà An Xá, Toàn Thắng, Kim Động Hưng Yên 01698170288
10 QT Đào Thị Thùy Việt Hòa, Khoái Châu Hưng Yên 0964979567
11 QT Gia Bảo Đội 4 Trung Hòa, Phú Thịnh, Kim Động Hưng Yên
12 QT Hưng Thủy Số 14/K1 Phố Cao, Phù Cừ Hưng Yên
13 Quầy thuốc trung tâm Thị trấn Vương, Tiên Lữ Hưng Yên 03213873125
14 QT Khánh Linh Đội 5, Đình Dù, Văn Lâm Hưng Yên 0984846735
15 QT Thảo Vy Đội 5, Ngọc Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên 0946223917
16 QT Bạch Mai Chợ Đậu, Lạc Đạo, Văn Lâm Hưng Yên 01229921925
17 QT Trung Việt Thịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào Hưng Yên 01682987820
18 QT Linh Giang Chợ Thứa, Dị Sử, Mỹ Hào Hưng Yên 0977387857
19 QT số 11 Liêu Xá, Yên Mỹ Hưng Yên 0976226746
20 PK Nguyễn Ngọc Quang Cống Tráng, Tân Việt, Yên Mỹ Hưng Yên 0972808548
21 QT Thanh Nhàn 182 Thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ Hưng Yên 0983088614
22 Quầy Thuốc Số 8 Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ Hưng Yên 0982245406 - 0987300568
23 QT Gia Linh Vĩnh Khúc, Văn Giang Hưng Yên 0962247594
24 QT Tân Dược-Lê Thị Thảo Cầu Bình Trì, Thị trấn Ân Thi, Ân Thi Hưng Yên 01255134059
25 QT Hồng Phúc Chợ Đìa, Đặng Lễ, Ân Thi Hưng Yên 0975621389
26 NT Mạnh Anh Thị trấn Khoái Châu, Khoái Châu Hưng Yên 03213910160
27 QT Nguyễn Thị Hằng Dân Tiến, Khoái Châu Hưng Yên 0979555315
28 Quầy Thuốc Số 1-CTY Dược Phẩm Vân Sơn 39, Bùi Thị Cúc, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi Hưng Yên 0917422606