STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Gia Linh Vĩnh Khúc Hưng Yên 0962247594
2 QT Bạch Mai Chợ Đậu, Lạc Đạo Hưng Yên 01229921925
3 QT số 8 Trung Hòa Hưng Yên
4 QT Linh Giang Chợ Thứa, Dị Sử Hưng Yên 0977387857
5 NT Mạnh Anh Thị trấn Khoái Châu Hưng Yên 03213910160
6 QT Nguyễn Thị Hằng Dân Tiến Hưng Yên 0979555315
7 QT Đào Thị Thùy Việt Hòa Hưng Yên 0964979567
8 QT Trung Việt Thịnh Vạn, Minh Đức Hưng Yên 01682987820
9 QT Hưng Thủy Số 14/K1 Phố Cao Hưng Yên
10 Quầy thuốc trung tâm Thị trấn Vương Hưng Yên 03213873125
11 QT Khánh Linh Đội 5, Đình Dù Hưng Yên 0984846735
12 QT Thảo Vy Thị trấn Như Quỳnh Hưng Yên 0946223917
13 QT số 11 Liêu Xá Hưng Yên 0976226746
14 PK Nguyễn Ngọc Quang Cống Tráng, Tân Việt Hưng Yên 0972808548
15 QT Thanh Nhàn 182 Thị trấn Yên Mỹ Hưng Yên 0983088614
16 QT Hồng Phúc Chợ Đìa, Đặng Lễ Hưng Yên 0975621389
17 QT Gia Bảo Đội 4 Trung Hòa, Phú Thịnh Hưng Yên
18 Quầy thuốc trung tâm Thị trấn Vương Hưng Yên 03213873125
19 QT Khánh Linh Đội 5, Đình Dù Hưng Yên 0984846735
20 QT Tân Dược-Lê Thị Thảo Cầu Bình Trì, Thị trấn Ân Thi Hưng Yên 01255134059