STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Đào Thị Thùy Việt Hòa, Khoái Châu Hưng Yên 0964979567
2 QT Gia Bảo Đội 4 Trung Hòa, Phú Thịnh, Kim Động Hưng Yên
3 QT Hưng Thủy Số 14/K1 Phố Cao, Phù Cừ Hưng Yên
4 Quầy thuốc trung tâm Thị trấn Vương, Tiên Lữ Hưng Yên 03213873125
5 QT Khánh Linh Đội 5, Đình Dù, Văn Lâm Hưng Yên 0984846735
6 QT Thảo Vy Đội 5, Ngọc Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên 0946223917
7 QT Bạch Mai Chợ Đậu, Lạc Đạo, Văn Lâm Hưng Yên 01229921925
8 QT Trung Việt Thịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào Hưng Yên 01682987820
9 QT Linh Giang Chợ Thứa, Dị Sử, Mỹ Hào Hưng Yên 0977387857
10 QT số 11 Liêu Xá, Yên Mỹ Hưng Yên 0976226746
11 PK Nguyễn Ngọc Quang Cống Tráng, Tân Việt, Yên Mỹ Hưng Yên 0972808548
12 QT Thanh Nhàn 182 Thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ Hưng Yên 0983088614
13 QT số 8 Trung Hòa, Yên Mỹ Hưng Yên 00982245406/0987300568
14 QT Gia Linh Vĩnh Khúc, Văn Giang Hưng Yên 0962247594
15 QT Tân Dược-Lê Thị Thảo Cầu Bình Trì, Thị trấn Ân Thi, Ân Thi Hưng Yên 01255134059
16 QT Hồng Phúc Chợ Đìa, Đặng Lễ, Ân Thi Hưng Yên 0975621389
17 NT Mạnh Anh Thị trấn Khoái Châu, Khoái Châu Hưng Yên 03213910160
18 QT Nguyễn Thị Hằng Dân Tiến, Khoái Châu Hưng Yên 0979555315
19 QT số 1-Cty DP Vân Sơn 39,Bùi thị cúc,Thị trấn ân thi,hưng yên Hưng Yên 0917422606
20 QT Gia Linh Vĩnh Khúc Hưng Yên 0962247594
21 QT Bạch Mai Chợ Đậu, Lạc Đạo Hưng Yên 01229921925
22 QT số 8 Trung Hòa Hưng Yên
23 QT Linh Giang Chợ Thứa, Dị Sử Hưng Yên 0977387857
24 NT Mạnh Anh Thị trấn Khoái Châu Hưng Yên 03213910160
25 QT Nguyễn Thị Hằng Dân Tiến Hưng Yên 0979555315
26 QT Đào Thị Thùy Việt Hòa Hưng Yên 0964979567
27 QT Trung Việt Thịnh Vạn, Minh Đức Hưng Yên 01682987820
28 QT Hưng Thủy Số 14/K1 Phố Cao Hưng Yên
29 Quầy thuốc trung tâm Thị trấn Vương Hưng Yên 03213873125
30 QT Khánh Linh Đội 5, Đình Dù Hưng Yên 0984846735
31 QT Thảo Vy Thị trấn Như Quỳnh Hưng Yên 0946223917
32 QT số 11 Liêu Xá Hưng Yên 0976226746
33 PK Nguyễn Ngọc Quang Cống Tráng, Tân Việt Hưng Yên 0972808548
34 QT Thanh Nhàn 182 Thị trấn Yên Mỹ Hưng Yên 0983088614
35 QT Hồng Phúc Chợ Đìa, Đặng Lễ Hưng Yên 0975621389
36 QT Gia Bảo Đội 4 Trung Hòa, Phú Thịnh Hưng Yên
37 Quầy thuốc trung tâm Thị trấn Vương Hưng Yên 03213873125
38 QT Khánh Linh Đội 5, Đình Dù Hưng Yên 0984846735
39 QT Tân Dược-Lê Thị Thảo Cầu Bình Trì, Thị trấn Ân Thi Hưng Yên 01255134059