STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trang Đức 609 Bạch Đằng, Chương Dương Hoàn Kiếm 0976429336
2 NT Hoàng Đàn Số 14 Nguyễn Văn Tố Hoàn Kiếm 0947867399