STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Gia Tiến Trường An, An Khánh Hoài Đức 01658655100
2 NT Hà Linh 8 Trường An, An Khánh Hoài Đức
3 QT Hồng Nhung Lai Xá Hoài Đức 0989537677
4 Thanh Hải Đôị 3 Yên Sở Hoài Đức 01665519772
5 Chị Thủy 16 Ngãi Cầu - An Khánh Hoài Đức 0972495499
6 QT số 1- Chị Vân Yên Vĩnh, Kim Chung Hoài Đức 0981871557
7 QT Thắng Ngân Đội 3, Yên Sở Hoài Đức 01679250595
8 QT Minh Phương Chợ Tân Lập Hoài Đức 0914679414
9 QT Cô Du Chợ Vọng, Song Phương Hoài Đức 01684935941
10 QT Phúc Ninh Minh Khai, La Phù Hoài Đức 0961125758
11 QT Hải Thơm Xóm 3 Đông Nhân, Đông Lao, Đông La Hoài Đức 01673261137
12 NT Nhi Liêm Ngã tư Sơn Đồng Hoài Đức 000904 563 836
13 QT Phan Lương Xóm 3 Lại Yên Hoài Đức 000984 613 169
14 QT Phương Linh Thôn Lũng Kênh, Sơn Đồng Hoài Đức 0974747216
15 QT Vân Xuyên Đội 7, Dương Liễu Hoài Đức 0977868778
16 QT Lý Thuyên Xóm 2 Lại Yên Hoài Đức 01655866311
17 QT Tâm Đức 68 Vân Canh Hoài Đức 01628257666
18 QT Thành Bắc Khu TT Tổng cục chính trị Lai Xá Hoài Đức 0986107729
19 NT I Care Thôn Cao Trung, Xã Đức Giang Hoài Đức 0943033272
20 QT Lê Dung Ngã tư Sơn Đồng Hoài Đức 0989925382
21 QT Minh Hiếu Chợ Ngãi Cầu, An Khánh Hoài Đức 0914386659