STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT I Care Thôn Cao Trung, Xã Đức Giang Hoài Đức 0943033272
2 QT Lê Dung Ngã tư Sơn Đồng Hoài Đức
3 QT Tuệ Linh Đông Nhân, Đông La Hoài Đức
4 QT Minh Hiếu Chợ Ngãi Cầu, An Khánh Hoài Đức
5 QT Minh Phương Chợ Tân Lập Hoài Đức 0914679414
6 QT Phúc Ninh Minh Khai, La Phù Hoài Đức
7 QT Hải Thơm Xóm 3 Đông Nhân, Đông Lao, Đông La Hoài Đức
8 NT Nhi Liêm Ngã tư Sơn Đồng Hoài Đức 0904 563 836
9 QT Phan Lương Xóm 3 Lại Yên Hoài Đức 0984 613 169
10 QT Phương Linh Thôn Lũng Kênh, Sơn Đồng Hoài Đức
11 QT Vân Xuyên Đội 7, Dương Liễu Hoài Đức
12 QT Lý Thuyên Xóm 2 Lại Yên Hoài Đức
13 QT Tâm Đức 68 Vân Canh Hoài Đức
14 QT Thành Bắc Khu TT Tổng cục chính trị Lai Xá Hoài Đức 0986107729
15 QT Thắng Ngân Đội 3, Yên Sở Hoài Đức
16 QT số 1- Chị Vân Yên Vĩnh, Kim Chung Hoài Đức
17 QT Cô Du Chợ Vọng, Song Phương Hoài Đức 01684935941