STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Hồng Nhung Lai Xá Hoài Đức 0989537677
2 Thanh Hải Đôị 3 Yên Sở Hoài Đức 01665519772
3 Chị Thủy 16 Ngãi Cầu - An Khánh Hoài Đức 0972495499
4 QT số 1- Chị Vân Yên Vĩnh, Kim Chung Hoài Đức 0981871557
5 QT Thắng Ngân Đội 3, Yên Sở Hoài Đức 01679250595
6 QT Minh Phương Chợ Tân Lập Hoài Đức 0914679414
7 QT Cô Du Chợ Vọng, Song Phương Hoài Đức 01684935941
8 QT Phúc Ninh Minh Khai, La Phù Hoài Đức 0961125758
9 QT Hải Thơm Xóm 3 Đông Nhân, Đông Lao, Đông La Hoài Đức 01673261137
10 NT Nhi Liêm Ngã tư Sơn Đồng Hoài Đức 000904 563 836
11 QT Phan Lương Xóm 3 Lại Yên Hoài Đức 000984 613 169
12 QT Phương Linh Thôn Lũng Kênh, Sơn Đồng Hoài Đức 0974747216
13 QT Vân Xuyên Đội 7, Dương Liễu Hoài Đức 0977868778
14 QT Lý Thuyên Xóm 2 Lại Yên Hoài Đức 01655866311
15 QT Tâm Đức 68 Vân Canh Hoài Đức 01628257666
16 QT Thành Bắc Khu TT Tổng cục chính trị Lai Xá Hoài Đức 0986107729
17 NT I Care Thôn Cao Trung, Xã Đức Giang Hoài Đức 0943033272
18 QT Lê Dung Ngã tư Sơn Đồng Hoài Đức 0989925382
19 QT Tuệ Linh Đông Nhân, Đông La Hoài Đức
20 QT Minh Hiếu Chợ Ngãi Cầu, An Khánh Hoài Đức 0914386659
21 NT I Care Thôn Cao Trung, Xã Đức Giang Hoài Đức 0943033272
22 QT Lê Dung Ngã tư Sơn Đồng Hoài Đức
23 QT Tuệ Linh Đông Nhân, Đông La Hoài Đức
24 QT Minh Hiếu Chợ Ngãi Cầu, An Khánh Hoài Đức
25 QT Minh Phương Chợ Tân Lập Hoài Đức 0914679414
26 QT Phúc Ninh Minh Khai, La Phù Hoài Đức
27 QT Hải Thơm Xóm 3 Đông Nhân, Đông Lao, Đông La Hoài Đức
28 NT Nhi Liêm Ngã tư Sơn Đồng Hoài Đức 0904 563 836
29 QT Phan Lương Xóm 3 Lại Yên Hoài Đức 0984 613 169
30 QT Phương Linh Thôn Lũng Kênh, Sơn Đồng Hoài Đức
31 QT Vân Xuyên Đội 7, Dương Liễu Hoài Đức
32 QT Lý Thuyên Xóm 2 Lại Yên Hoài Đức
33 QT Tâm Đức 68 Vân Canh Hoài Đức
34 QT Thành Bắc Khu TT Tổng cục chính trị Lai Xá Hoài Đức 0986107729
35 QT Thắng Ngân Đội 3, Yên Sở Hoài Đức
36 QT số 1- Chị Vân Yên Vĩnh, Kim Chung Hoài Đức
37 QT Cô Du Chợ Vọng, Song Phương Hoài Đức 01684935941