STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT GPP số GPP số 02 166 Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc Hải Dương 0989632799
2 NT Thuần Lan 478 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn Hải Dương 0913501126
3 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa Hải Dương 0948931986
4 QT Ánh Nguyệt 315A Nguyễn Trãi, Sao Đỏ Hải Dương 03203882646
5 QT Sen Định Ngã tư Cao Dương, Gia Khánh Hải Dương 0984116801 - 0984117901