STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Quảng Ninh 32 Nguyến Thị Sáu, TT Nam Sách Hải Dương
2 QT Hồng Giao Ngã tư Phủ, Xã Thái Học, Bình Giang Hải Dương 0979654678
3 QT Ánh Nguyệt 315A Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh Hải Dương 03203882646
4 QT GPP số GPP số 02 166 Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc Hải Dương 0989632799
5 Qt Ngọc Đạt Gần UBND xã Thượng Quân, Kinh Môn Hải Dương 0986721836
6 NT Thuần Lan 478 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP Hải Dương Hải Dương 0913501126
7 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa, TP Hải Dương Hải Dương 0948931986
8 QT Hồng Giao Ngã tư Phủ, Xã Thái Học Hải Dương 0979654678
9 QT GPP số GPP số 02 166 Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc Hải Dương 0989632799
10 NT Thuần Lan 478 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn Hải Dương 0913501126
11 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa Hải Dương 0948931986
12 QT Ánh Nguyệt 315A Nguyễn Trãi, Sao Đỏ Hải Dương 03203882646
13 QT Sen Định Ngã tư Cao Dương, Gia Khánh Hải Dương 0984116801 - 0984117901