STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Quảng Ninh 32 Nguyến Thị Sáu, TT Nam Sách Hải Dương
2 QT Hồng Giao Ngã tư Phủ, Xã Thái Học, Bình Giang Hải Dương 0979654678
3 QT Ánh Nguyệt 315A Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh Hải Dương 03203882646
4 QT GPP số GPP số 02 166 Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc Hải Dương 0989632799
5 Qt Ngọc Đạt Gần UBND xã Thượng Quân, Kinh Môn Hải Dương 0986721836
6 NT Thuần Lan 487 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương Hải Dương 0913501126
7 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa, TP Hải Dương Hải Dương 0948931986