STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thái Hà 82 Lò Đúc Hai Bà Trưng 0969716254
2 NT Kim Anh 42 Tổ 6 Thanh Lương Hai Bà Trưng 02439872398
3 NT Tâm Dược 108 K10A TT Bách Khoa Hai Bà Trưng 02438684561
4 NT Gia Phong 54 Dốc Thọ Lão Hai Bà Trưng 01238313886
5 NT Trang Nhung 161 Hồng Mai, Quỳnh Lôi Hai Bà Trưng
6 NT Bích Huy 18 Lạc Trung Hai Bà Trưng 02439715748
7 NT Thái Hà 82 Lò Đúc Hai Bà Trưng
8 NT Kim Anh 42 Tổ 6 Thanh Lương Hai Bà Trưng
9 NT Tâm Dược 108 K10A TT Bách Khoa Hai Bà Trưng 02438684561
10 NT Gia Phong 54 Dốc Thọ Lão Hai Bà Trưng 01238313886
11 NT Bích Huy 18 Lạc Trung Hai Bà Trưng 024 3971 5748
12 NT Trang Nhung 161 Hồng Mai, Quỳnh Lôi Hai Bà Trưng