STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thái Hà 82 Lò Đúc Hai Bà Trưng
2 NT Kim Anh 42 Tổ 6 Thanh Lương Hai Bà Trưng
3 NT Tâm Dược 108 K10A TT Bách Khoa Hai Bà Trưng 02438684561
4 NT Gia Phong 54 Dốc Thọ Lão Hai Bà Trưng 01238313886
5 NT Bích Huy 18 Lạc Trung Hai Bà Trưng 024 3971 5748
6 NT Trang Nhung 161 Hồng Mai, Quỳnh Lôi Hai Bà Trưng