STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Số 11 Số 28 Nguyễn Công Trứ, Thành Phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0984642112
2 Nhà Thuốc Minh Xuân 92 92 Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0989732435