STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Lành Quang Bình Tiến, Bình Mỹ, Bình Lục Hà Nam 01696680677
2 QT Hiếu Vân Thôn Kênh, Xã Châu Giang, Duy Tiên Hà Nam 01692031886
3 NT Huy Dũng Số 208 Quang Trung, Thị trấn Quế, Kim Bảng Hà Nam 0975088048
4 QT Thắng Xuân Xóm Kho, Hoàng Tây, Kim Bảng Hà Nam
5 QTTD Hòa Hải số 17 Chợ Chanh, Nhân Mỹ, Lý Nhân Hà Nam 0986551891
6 QT số 05 Số 05 Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Thanh Liêm Hà Nam 01234157216
7 QTTD Chị Thủy Chợ Khoái, Liêm Sơn, Thanh Liêm Hà Nam 01673487290
8 QT số 7 91 Quy Lưu, TP Phủ Lý Hà Nam 01683220136
9 NT Ngọc Liên Số 15 Đường Châu Cầu, TP Phủ Lý Hà Nam 0944464190
10 NT Huy Dũng Số 208 Quang Trung, Thị trấn Quế Hà Nam 0975088048
11 QT Hiếu Vân Thôn Kênh, Xã Châu Giang Hà Nam