STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thiên Hương Đông Ngoại, Châu Giang, Duy Tiên Hà Nam 0983489936
2 Quầy Thuốc Bình An Chợ Động, Liêm Cần, Thanh Liêm Hà Nam
3 Quầy Thuốc Số 6 Chợ Sông, Xóm 7, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục Hà Nam 01697224889 - 02263861622
4 QT Lành Quang Bình Tiến, Bình Mỹ, Bình Lục Hà Nam 01696680677
5 NT Huy Dũng Số 208 Quang Trung, Thị trấn Quế, Kim Bảng Hà Nam 0975088048
6 QT Thắng Xuân Xóm Kho, Hoàng Tây, Kim Bảng Hà Nam
7 QTTD Hòa Hải số 17 Chợ Chanh, Nhân Mỹ, Lý Nhân Hà Nam 0986551891
8 QT số 05 Số 05 Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Thanh Liêm Hà Nam 01234157216
9 QTTD Chị Thủy Chợ Khoái, Liêm Sơn, Thanh Liêm Hà Nam 01673487290
10 QT số 7 91 Quy Lưu, TP Phủ Lý Hà Nam 01683220136
11 NT Ngọc Liên Số 15 Đường Châu Cầu, TP Phủ Lý Hà Nam 0944464190