STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Huy Dũng Số 208 Quang Trung, Thị trấn Quế Hà Nam 0975088048
2 QT Hiếu Vân Thôn Kênh, Xã Châu Giang Hà Nam