STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tuệ Minh 13 Bà Triệu Hà Đông 0902207345
2 NT 33 170 Phùng Hưng Hà Đông 0988466585
3 NT Thanh Hồng Tổ 6, Do Lộ, Yên Nghĩa Hà Đông 0987393298
4 NT Minh Ngọc 115 Tô Hiệu Hà Đông 0904710197
5 NT Mai Phương Kiot số 2 GT1, B2, KĐT Xa La, Phúc La Hà Đông 01667612199
6 NT Diệp Anh 60 Thanh Lãm Hà Đông 0979205312
7 NT Huệ Vinh 140 Lê Lợi Hà Đông 0001628 283 840
8 Hưng Thủy 19 Xa La Hà Đông 0986687222
9 NT 33 170 Phùng Hưng Hà Đông
10 NT Tuệ Minh TM5-CT6 KĐT Văn Khê Hà Đông
11 NT Tuệ Minh 13 Bà Triệu Hà Đông
12 NT Mai Phương Kiot số 2 GT1, B2, KĐT Xa La, Phúc La Hà Đông
13 NT Diệp Anh 60 Thanh Lãm Hà Đông
14 NT Huệ Vinh 140 Lê Lợi Hà Đông 01628 283 840
15 NT Thanh Hồng Do Lộ, Yên Nghĩa Hà Đông
16 NT Minh Ngọc 115 Tô Hiệu Hà Đông