STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT 33 170 Phùng Hưng Hà Đông
2 NT Tuệ Minh TM5-CT6 KĐT Văn Khê Hà Đông
3 NT Tuệ Minh 13 Bà Triệu Hà Đông
4 NT Mai Phương Kiot số 2 GT1, B2, KĐT Xa La, Phúc La Hà Đông
5 NT Diệp Anh 60 Thanh Lãm Hà Đông
6 NT Huệ Vinh 140 Lê Lợi Hà Đông 01628 283 840
7 NT Thanh Hồng Do Lộ, Yên Nghĩa Hà Đông
8 NT Minh Ngọc 115 Tô Hiệu Hà Đông