STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng Gia Lâm 0985129695
2 QT Thu Hiền Chợ Dương Xá, Thôn Đá Gia Lâm
3 QT Hồng Nhung 49 Đình Xuyên Gia Lâm 0979786684
4 Nhà thuốc Hương Thủy Số 80 Hà Huy Tập Gia Lâm 0936493449