STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tâm Dược Kiots số 3, chợ Vàng, Cổ Bi,Gia Lâm,Hà Nội. Gia Lâm 02462612068
2 QT Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng Gia Lâm 0985129695
3 QT Thu Hiền Chợ Dương Xá, Thôn Đá Gia Lâm
4 QT Hồng Nhung 49 Đình Xuyên Gia Lâm 0979786684
5 Nhà thuốc Hương Thủy Số 80 Hà Huy Tập Gia Lâm 0936493449