STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Thu Hiền Chợ Dương Xá, Thôn Đá Gia Lâm
2 QT Hồng Nhung 49 Đình Xuyên Gia Lâm
3 Nhà thuốc Hương Thủy Số 80 Hà Huy Tập Gia Lâm
4 QT Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng Gia Lâm