STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Ngọc Mai 58, tỉnh lộ 54, Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành Đồng Tháp 0673.840966
2 Trần Hào 117, Nguyễn Huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673861448
3 Quãng Triều Thái 311, Nguyễn huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673861944
4 Vĩnh Đức Đường 23, nguyễn du, phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673851633
5 Thuận Phước 21, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0916851495
6 Tế Lương Đường 2 23, Nguyễn Trãi, An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự Đồng Tháp 0673837867
7 Phước Thọ 765, Đốc Binh Kiều, F2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673877279
8 Nhà Thuốc Thái Hòa Khóm 2, Nguyễn Sinh Sắc, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 094 5409866
9 Minh Phúc 258, Trần Hưng Đạo, 1, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673862146