STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vĩnh Đức Đường 23, nguyễn du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 02773851633
2 Thuận Phước 21, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0916851495
3 Tế Lương Đường 2 23, Nguyễn Trãi, Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự Đồng Tháp 02773837867
4 Minh Phúc 258, Trần Hưng Đạo, 1, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773862146
5 Trần Hào 117, Nguyễn Huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773861448
6 Quãng Triều Thái 311, Nguyễn huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773861944
7 Minh Phúc 2 9-10, Âu Cơ, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773860099
8 Nhà Thuốc Thái Hòa Khóm 2, Nguyễn Sinh Sắc, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0094 5409866
9 Phước Thọ 765, Đốc Binh Kiều, F2,Thành Phố Sa Đéc Đồng Tháp 02773877279