STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Vân Sơn 51 Văn Miếu Đống Đa
2 NT Vân Sơn 51 Văn Miếu Đống Đa
3 NT Minh Thủy 91 Ngõ Thái Thịnh 1 Đống Đa
4 NT Minh Trang 161 Xã Đàn Đống Đa
5 NT Minh Thủy 101 Thái Thịnh Đống Đa
6 Nhà thuốc tư nhân 105 Khương Thượng Đống Đa