STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Minh Trang 161 Xã Đàn Đống Đa 0976188626
2 NT Nghĩa Hưng Số 1 Vĩnh Hồ Đống Đa 02435631068
3 Nhà thuốc tư nhân 105 Khương Thượng Đống Đa 0945448688
4 NT Vân Sơn 51 Văn Miếu Đống Đa 0904499585
5 NT Minh Thủy 91 Ngõ Thái Thịnh 1 Đống Đa 0984932692
6 NT Nghĩa Hưng số 1 Vĩnh Hồ, Đống Đa,Hà Nội Đống Đa 02435631068
7 NT Vân Sơn 51 Văn Miếu Đống Đa
8 NT Vân Sơn 51 Văn Miếu Đống Đa
9 NT Minh Thủy 91 Ngõ Thái Thịnh 1 Đống Đa
10 NT Minh Trang 161 Xã Đàn Đống Đa
11 NT Minh Thủy 101 Thái Thịnh Đống Đa
12 Nhà thuốc tư nhân 105 Khương Thượng Đống Đa