STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Minh Trang 161 Xã Đàn Đống Đa 0976188626
2 NT Nghĩa Hưng Số 1 Vĩnh Hồ Đống Đa 02435631068
3 Nhà thuốc tư nhân 105 Khương Thượng Đống Đa 0945448688
4 NT Vân Sơn 51 Văn Miếu Đống Đa 0904499585
5 NT Minh Thủy 91 Ngõ Thái Thịnh 1 Đống Đa 0984932692
6 NT Nghĩa Hưng số 1 Vĩnh Hồ, Đống Đa,Hà Nội Đống Đa 02435631068