STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hồng Liên Tổ 13 Thị trấn Đông Anh Đông Anh 0975645115
2 NT Minh Trang Số 20 Tổ 55 Thị trấn Đông Anh Đông Anh 0914943289
3 QT Hồng Thắm 173 Vân Trì Đông Anh 0936066313
4 QT An An 57A Mai Châu, Đại Mạch Đông Anh 0969890686
5 QT Đức Diện Ngã 3 Việt Hùng Đông Anh 0989755118
6 QT Bảo Nam Xóm Nhì, Vân Trì Đông Anh 01682199168
7 QT Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa Đông Anh 0978760687
8 QT Thu Huyền Tắng My, Nam Hồng Đông Anh 0986928856
9 QT Song Hạnh 208 Vân Trì Đông Anh 0981313228
10 QT Lan Hương Thôn Hội Phụ, Đông Hội Đông Anh 01647641111
11 QT Hoa Sơn Thôn Tiên, Dục Tú Đông Anh 0989449928
12 QTTN Chị Quế Đội 5 Thôn Bầu, Kim Chung Đông Anh 0918112386
13 Bảo Ninh Chợ Lắp Ghép, TT Đông Anh Đông Anh 0989290988
14 QT Tâm Đức Đường Bê Tông, Cổ Điển, Hải Bối Đông Anh 0965190590
15 QT Hồng Thắm 173 Vân Trì Đông Anh
16 QT An An 57A Mai Châu, Đại Mạch Đông Anh
17 QT Đức Diện Ngã 3 Việt Hùng Đông Anh
18 QT Bảo Nam Xóm Nhì, Vân Trì Đông Anh
19 NT Minh Trang Số 20 Tổ 55 Thị trấn Đông Anh Đông Anh
20 QT Kim Thành Chợ Lắp Ghép, TT Đông Anh Đông Anh 01685758934
21 QT Hoa Sơn Thôn Tiên, Dục Tú Đông Anh 0989449928
22 QT Lan Hương Thôn Hội Phụ, Đông Hội Đông Anh 01647641111
23 QT Hoa Sơn Thôn Tiên, Dục Tú Đông Anh 0989449928
24 QT Chị Huyền Viên Nội, Vân Nội Đông Anh 0973996394
25 QTTN Chị Quế Đội 5 Thôn Bầu, Kim Chung Đông Anh 0918112386
26 QT Nguyễn Tấn Phúc Gầm cầu Đông Trù Đông Anh 0978846446
27 QT Thu Hiền Đội 2 Thôn Nhuế, Kim Chung Đông Anh
28 QT Ngọc Chi Chợ Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc Đông Anh 0978117689
29 QT Song Hạnh 208 Vân Trì Đông Anh 0981313228
30 NT Hồng Liên Tổ 13 Thị trấn Đông Anh Đông Anh
31 QT Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa Đông Anh 0978760687
32 QT Khải Hinh Lỗ Khê, Liên Hà Đông Anh 0972760587
33 QT Thu Huyền Tắng My, Nam Hồng Đông Anh 0986928856