STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Xuân Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh Đông Anh 0965267861
2 Khánh Linh Kinh Nỗ, Uy Nỗ Đông Anh 0915126595
3 QT Hằng Anh Thượng Phúc, Bắc Hồng Đông Anh 01699669359
4 QT Minh Anh Xóm Nhì, Vân Nội Đông Anh 0973389618
5 NT Hồng Liên Tổ 13 Thị trấn Đông Anh Đông Anh 0975645115
6 NT Minh Trang Số 20 Tổ 55 Thị trấn Đông Anh Đông Anh 0914943289
7 QT Hồng Thắm 173 Vân Trì Đông Anh 0936066313
8 QT An An 57A Mai Châu, Đại Mạch Đông Anh 0969890686
9 QT Đức Diện Ngã 3 Việt Hùng Đông Anh 0989755118
10 QT Bảo Nam Xóm Nhì, Vân Trì Đông Anh 01682199168
11 QT Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa Đông Anh 0978760687
12 QT Thu Huyền Tắng My, Nam Hồng Đông Anh 0986928856
13 QT Song Hạnh 208 Vân Trì Đông Anh 0981313228
14 QT Lan Hương Thôn Hội Phụ, Đông Hội Đông Anh 01647641111
15 QT Hoa Sơn Thôn Tiên, Dục Tú Đông Anh 0989449928
16 QTTN Chị Quế Đội 5 Thôn Bầu, Kim Chung Đông Anh 0918112386
17 Bảo Ninh Chợ Lắp Ghép, TT Đông Anh Đông Anh 0989290988