STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tâm Đức Đường Bê Tông, Cổ Điển, Hải Bối Đông Anh 0965190590
2 QT Hồng Thắm 173 Vân Trì Đông Anh
3 QT An An 57A Mai Châu, Đại Mạch Đông Anh
4 QT Đức Diện Ngã 3 Việt Hùng Đông Anh
5 QT Bảo Nam Xóm Nhì, Vân Trì Đông Anh
6 NT Minh Trang Số 20 Tổ 55 Thị trấn Đông Anh Đông Anh
7 QT Kim Thành Chợ Lắp Ghép, TT Đông Anh Đông Anh 01685758934
8 QT Hoa Sơn Thôn Tiên, Dục Tú Đông Anh 0989449928
9 QT Lan Hương Thôn Hội Phụ, Đông Hội Đông Anh 01647641111
10 QT Hoa Sơn Thôn Tiên, Dục Tú Đông Anh 0989449928
11 QT Chị Huyền Viên Nội, Vân Nội Đông Anh 0973996394
12 QTTN Chị Quế Đội 5 Thôn Bầu, Kim Chung Đông Anh 0918112386
13 QT Nguyễn Tấn Phúc Gầm cầu Đông Trù Đông Anh 0978846446
14 QT Thu Hiền Đội 2 Thôn Nhuế, Kim Chung Đông Anh
15 QT Ngọc Chi Chợ Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc Đông Anh 0978117689
16 QT Song Hạnh 208 Vân Trì Đông Anh 0981313228
17 NT Hồng Liên Tổ 13 Thị trấn Đông Anh Đông Anh
18 QT Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa Đông Anh 0978760687
19 QT Khải Hinh Lỗ Khê, Liên Hà Đông Anh 0972760587
20 QT Thu Huyền Tắng My, Nam Hồng Đông Anh 0986928856