STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Nhân Quyết Cụm 4 Thọ Xuân Đan Phượng
2 QT Công Truyền-Chị Giang Đội 6, Thọ An Đan Phượng
3 QT Đỗ Thị Thu Cổng làng Vĩnh Kỳ, Tân Hội Đan Phượng
4 QT Trang Lĩnh Chợ Thương Bình, Đại Phùng Đan Phượng
5 NT Tuấn Phương Xóm 4, Đường Làng Quý, Liên Hà Đan Phượng
6 QT Chung Chiến Chùa Già Lê, Bá Nội, Hồng Hà Đan Phượng
7 NT lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, TT Phùng Đan Phượng
8 QT Nguyễn Thị Giang Đội 7, Thọ An Đan Phượng