STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt Trí Anh 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 00905.209.183
2 Nt Bảy Đào 193, Ônng Ich Đường, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 00989.227 663
3 Minh Huyền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu Đà Nẵng 0982767070
4 Nt Cẩm Tú 555, Hoàng Diệu, Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu Đà Nẵng 02362214842
5 Nt Dapharco 176 200, Quang Trung, Thạch Thanh, Quận Hải Châu Đà Nẵng 0982.049.089
6 Nt Mạnh 333, Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 0905.233.043
7 Nt Tân Dung Phong 400, Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 0905.233.044
8 Nt Phước Thịnh 34, Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 0905.233.045
9 Nt Đông Giang 59, Nguyen Van Thoai, Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 0905266263