STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Linh Tâm Số 1 Ngõ 123 Xuân Thủy Cầu Giấy
2 NT An Phúc 201 Doãn Kế Thiện Cầu Giấy
3 NT Thu Trang 19 Yên Hòa Cầu Giấy
4 NT Anh Tuấn Số 4 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu Cầu Giấy
5 NT Hùng Hậu P6H3 Tập thể ĐH Sư Phạm, Ngõ 130 Xuân Thủy Cầu Giấy
6 NT Linh Tâm Số 1 Ngõ 123 Xuân Thủy Cầu Giấy
7 NT Hoàng Tùng 121 Nguyễn Phong Sắc Cầu Giấy
8 NT Minh Phương 101 C1 Nghĩa Tân Cầu Giấy 0977079602
9 NT Hoàng Hải Số 1 Ngõ 67 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch Cầu Giấy
10 NT 2A 2A Trần Duy Hưng Cầu Giấy
11 NT 86 Dương Lâm 37 Trần Bình Cầu Giấy
12 NT Phúc An 5 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy 0983042952
13 NT Phương Anh 31/158 Nguyễn Khánh Toàn Cầu Giấy 0966992405
14 NT Hảo Phát 101 A12 Tập thể Học viện Quốc Phòng, 800A Nghĩa Đô Cầu Giấy