STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy thuốc số 2 thị trần Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng Cao Bằng