STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vĩnh Thuận 6C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0947 779396
2 Ngọc Quý Chợ năm Căn, Tt. Năm Căn, Huyện Năm Căn Cà Mau 07803 877204
3 Ngọc Hiền 461, Chợ Tt.Đầm Dơi, Tt.đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 07803.858.034
4 Qt Xuân Tiến KHÓM 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 07803891199