STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hải Oanh chợ bù na, Chợ Bù Na, Bù Na, Huyện Bù Đăng Bình Phước 01668645064
2 Lương Thị Lẫm Chợ Phước Long, Phước Long, Thị Xã Phước Long Bình Phước 01228898445
3 Trang Cảnh Thành 11, Chợ Lộc Ninh, Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh Bình Phước 0937116262
4 Số 70 00, Ql 13, Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh Bình Phước 0908198579
5 Ngọc Yến 07, Phước Bình, Phước Bình, Thị Xã Bình Long Bình Phước 0651363300
6 Đông Sơn 12, Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 01212250825
7 Hương Thơm 14, Đa Kia, Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 0984916432
8 Phương Lan 08, QL 13, Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0933484099
9 Hoàng Yến 08, QL 14, Minh Lập, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0974411774
10 Quảng Sanh Đường Đường số 3, P. Tân Bình, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0651.881.138
11 Trang Cảnh Tân Chợ Bình Long, An Lộc, Thị Xã Bình Long Bình Phước 06513666828
12 Hồng Thắm 73-75, Điểu Ông ( Chợ Đồng Xoài), Tân Bình, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0975091778
13 Trung Tâm Ngã Tư Đồng Xoài, Đồng Xoài, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 01696698237
14 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành, -, -, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0918511313
15 Trà Giang 884, Phú Riềng Đỏ, -, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0973439539