STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vũ Hùng 251, Nguyễn Huệ, Thành Phố Qui Nhơn Bình Định 0563 825 661
2 Bảo Dung 321, Nguyễn Thái Học, -, Thành Phố Qui Nhơn Bình Định 0934735377
3 Mai Hân 302, Phan Bội Châu, ., Thành Phố Qui Nhơn Bình Định 0934934455
4 Thanh Hằng 79, Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Huyện Qui Nhơn Bình Định 01686377367
5 Hưng Thịnh 35, Tăng Bạt Hổ, 0, Thành Phố Qui Nhơn Bình Định 0563823887
6 Mai Thảo 113, Quang Trung, Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn Bình Định 0906040649