STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hồng Sơn Ấp 2, DT 884, Xã Hưng Nhượng, huyên Giồng Trôm Bến Tre 01634702241
2 QT Hồng Sơn Ấp 2, DT 884, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre Bến Tre 0163470224
3 Chánh An Đường 138, Lê Lai, Tt Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam Bến Tre 02753843670
4 Tế Nam 119, Khu Phố Chợ Mới, Tt Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam Bến Tre 0937303232
5 Đại Trung Hòa 8, Lê Lai, P2, Thành Phố Bến Tre Bến Tre 01289651893
6 Thiên An 331b , Kp1, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre Bến Tre 02753814234
7 Qt 100 32/B1, DT883, Ấp 1, Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre Bến Tre 01278935195
8 Thái Bình 113, Đường 30/4, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại Bến Tre 02753850371
9 Thái An 15, Khu Phố 1, Thị trấn Bình Đại,Huyện Bình Đại Bến Tre 09173788802
10 Qt 18 64, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành Bến Tre 01298008680
11 Nt Ba Vát 126, Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc Bến Tre 0988390296