STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Minh Phúc 73 Ao Bia, Đức Diễn Bắc Từ Liêm
2 NT Phúc Hải Số 45 Ngách 43/2 Đường Văn Tiến Dũng, Đình Quán, Phú Diễn Bắc Từ Liêm
3 NT An Tâm 69 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm
4 QT Châu Anh Xóm 7, Đường Phương Canh Bắc Từ Liêm
5 QT Huê 394 Trần Cung, Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm
6 NT Hồng Anh 46 Phạm Văn Đồng Bắc Từ Liêm