STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Sông Cầu Số Nhà 82 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh 0988973515
2 Hồng Ân Khu Vạn Phúc, Phường Vạn An, Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh 0972527166
3 Nhà Thuốc Minh Vương – Tuyến Thanh Khương, Thuận Thành Bắc Ninh 0966829651
4 Quầy Thuốc Anh Linh – Tuấn Đại Bái, Gia Bình Bắc Ninh 01673389429
5 Quầy thuốc An Phát – Thủy Xuân Lai, Gia Bình Bắc Ninh 0975296728
6 Quầy thuốc số 2 – Cty An Phát (Anh) Cầu Cạn, Vạn An Bắc Ninh 0961100683
7 Quầy thuốc Linh Giang 1 – Phương Yên Trung, Yên Phong Bắc Ninh 01659012320
8 Quầy thuốc Linh Giang 2 – Phương Yên Trung, Yên Phong Bắc Ninh 01668629296
9 Quầy thuốc Linh Giang 3 – Tuyết Yên Trung, Yên Phong Bắc Ninh 0985945831