STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Trường Hà Thị trấn Nhã Nam Bắc Giang
2 QT số 9 Thôn Thanh Giã 2, Xã Tam Dị Bắc Giang 0982520922
3 QT số 288 Phố Biển, Biển Động Bắc Giang 0985008788
4 QT Thu Anh KM 10. Kim Tràng. Việt Lập Bắc Giang 0987879688
5 QT số 22- Chị Huyền Số 34, Đường 19/5 TT Thắng Bắc Giang 0949928650
6 NT Huyền Quang 169 Đường Huyền Quang Bắc Giang 01272222122
7 QT Long Loan Số nhà 414 Chợ Mía, Tân Mỹ Bắc Giang 0985513595
8 Quầy thuốc số 99 Số nhà 109 Cả Trọng, TT Cầu Gỗ Bắc Giang 0972978447
9 QT Hoàng Anh Bắc Giang Đồng Quán, Bố Hạ Bắc Giang 0985524948
10 Quầy thuốc số 529 Phố Hoa, Bắc Lý Bắc Giang 0984468266
11 Quầy thuốc số 27 Phố Triển, Xã Mỹ Thái Bắc Giang 0977005441
12 QT số 702 174 Nguyễn Trãi, Thị trấn Vôi Bắc Giang 0972283262
13 Hiệu thuốc số 403 Số nhà 58A Phố Mới, TT. Cao Thượng Bắc Giang 022403878312
14 QT Trường Hà Thị trấn Nhã Nam Bắc Giang