STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy thuốc số 529 Phố Hoa, Bắc Lý, Hiệp Hòa Bắc Giang 0984468266
2 QT số 22- Chị Huyền Số 34, Đường 19/5 TT Thắng, Hiệp Hòa Bắc Giang 0949928650
3 Quầy thuốc Tuấn Hương Số 529 Phố Hoa, Bắc Lý, Hiệp Hòa Bắc Giang 0985298358
4 Quầy thuốc số 27 Phố Triển, Xã Mỹ Thái, Lạng Giang Bắc Giang 0977005441
5 QT số 702 174 Nguyễn Trãi, Thị trấn Vôi, Lạng Giang Bắc Giang 0972283262
6 QT Hanh Hoàn Vĩnh Thịnh, Tân Hưng, Lạng Giang Bắc Giang 0983269381
7 QT Ánh Lượng-QT số 9 Thôn Thanh Giã 2, Xã Tam Dị, Lục Nam Bắc Giang 01689947877
8 QT số 288 Phố Biển, Biển Động, Lục Nam Bắc Giang 0985008788
9 Quầy thuốc 101 166 Trường Chinh, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn Bắc Giang 0944891964
10 QT 903 Khu 5, Thị trấn An Châu, Sơn Động Bắc Giang 01634743681
11 Hiệu thuốc số 403 Số nhà 58A Phố Mới, TT. Cao Thượng, Tân Yên Bắc Giang 02043878312/01668850827
12 QT Trường Hà Thị trấn Nhã Nam, Tân Yên Bắc Giang
13 QT Thu Anh KM 10. Kim Tràng. Việt Lập, Tân Yên Bắc Giang 0987879688
14 NT Huyền Quang 169 Đường Huyền Quang, TP Bắc Giang Bắc Giang 01272222122
15 QT Long Loan Số nhà 414 Chợ Mía, Tân Mỹ, TP Bắc Giang Bắc Giang 0985513595
16 Quầy thuốc số 99 Số nhà 109 Cả Trọng, TT Cầu Gỗ, Yên Thế Bắc Giang 0972978447/02043876322
17 QT Hoàng Anh Bắc Giang Đồng Quán, Bố Hạ, Yên Thế Bắc Giang 0985524948
18 QT 903 Khu 5, Thị trấn An Châu Bắc Giang 01634743681
19 QT Hanh Hoàn Vĩnh Thịnh, Tân Hưng Bắc Giang 0983269381
20 QT Trường Hà Thị trấn Nhã Nam Bắc Giang
21 QT số 9 Thôn Thanh Giã 2, Xã Tam Dị Bắc Giang 0982520922
22 QT số 288 Phố Biển, Biển Động Bắc Giang 0985008788
23 QT Thu Anh KM 10. Kim Tràng. Việt Lập Bắc Giang 0987879688
24 QT số 22- Chị Huyền Số 34, Đường 19/5 TT Thắng Bắc Giang 0949928650
25 NT Huyền Quang 169 Đường Huyền Quang Bắc Giang 01272222122
26 QT Long Loan Số nhà 414 Chợ Mía, Tân Mỹ Bắc Giang 0985513595
27 Quầy thuốc số 99 Số nhà 109 Cả Trọng, TT Cầu Gỗ Bắc Giang 0972978447
28 QT Hoàng Anh Bắc Giang Đồng Quán, Bố Hạ Bắc Giang 0985524948
29 Quầy thuốc số 529 Phố Hoa, Bắc Lý Bắc Giang 0984468266
30 Quầy thuốc số 27 Phố Triển, Xã Mỹ Thái Bắc Giang 0977005441
31 QT số 702 174 Nguyễn Trãi, Thị trấn Vôi Bắc Giang 0972283262
32 Hiệu thuốc số 403 Số nhà 58A Phố Mới, TT. Cao Thượng Bắc Giang 022403878312
33 QT Trường Hà Thị trấn Nhã Nam Bắc Giang