STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Mai Anh Số 91 Đường Quảng Oai Ba Vì 0965664281
2 QT Trường Hòa 113 Đường Quảng Oai Ba Vì 0974195077
3 Hiệu thuốc trung tân Ba Vì Ngõ 404 đường Quảng Oai, Thôn Vân Trai, TT Tây Đằng Ba Vì
4 Hiệu thuốc trung tâm Ba Vì Ngõ 404 đường Quảng Oai, Thôn Vân Trai, TT Tây Đằng Ba Vì