STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt Chí Linh 125, Nguyễn Hữu Cảnh, 10, Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 0966949040
2 Hà Vy 223, Lê Lợi, P6, Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 02543256010
3 Số 226 Chợ Phước Bửu, .phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu 0918235184
4 Gia Tường 17, Đổ Chiểu, P1, Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 02543854509
5 Lê Huỳnh 244, Trương Công Định, P2, Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 02543854414
6 Na No 473, Trương Công Định, P7, Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 02543250822
7 Mỹ Châu 972, Đường 30/4, P11, Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 0949883388
8 Nt Hồng Phúc 189, Nam Kì Khởi Nghĩa, Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 0908920090
9 Nano 3 1002, 30/4, P11, Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 02543851166
10 Nt Lộc Tiên 246, Nguyễn An Ninh, 6, Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 0914146466
11 Thúy Điệp 41, Ba Cu, P 4, Thành Phố Vũng Tầu Bà Rịa - Vũng Tàu 0989814898
12 Nguyễn Lê 216, Nguyễn Thanh Đằng, Phước Hiệp, Thành Phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu 0906334656
13 Thảo Nguyên (Tân Thành) Ngã Ba Mỹ Xuân, Mỹ Xuân, Tân Thành Bà Rịa - Vũng Tàu 0908656248
14 Hoa Hồng Tttm Kim Long, Kim Long, Huyện Châu Đức Bà Rịa - Vũng Tàu 02543885552
15 Phúc An E 2, Phước Thuận, Phước Tĩnh, Huyện Long Điền Bà Rịa - Vũng Tàu 0901631365
16 Qt 251 Chợ Long Hai, Long Hải, Huyện Long Điền Bà Rịa - Vũng Tàu 0943965860