STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hiển Vinh 79, Ba Cu, P 4, Thành Phố Vũng Tầu Vũng Tàu 0937992799
2 Hoa Hồng , , Kim Long, Huyện Châu Đức Vũng Tàu 0643885552
3 Gia Tường 17, Đổ Chiểu, P1, Thành Phố Vũng Tầu Vũng Tàu 0643854509
4 Thúy Điệp 41, Ba Cu, P 4, Thành Phố Vũng Tầu Vũng Tàu 0989814898
5 Mỹ Châu 974, Đường 30/4, P11, Thành Phố Vũng Tầu Vũng Tàu 0989970769
6 Nguyễn Lê 216, Nguyễn Thanh Đằng, Phước Hiệp, Thị Xã Bà Rịa Vũng Tàu 0906334656
7 Nt Lộc Tiên 246, Nguyễn An Ninh, 6, Thành Phố Vũng Tàu Vũng Tàu 0914146466
8 Số 226 ., Chợ Bà Tô, ., Huyện Xuyên Mộc Vũng Tàu 0918235184
9 Phúc An E 2, Phước Thuận, Phước Tĩnh, Huyện Long Điền Vũng Tàu 0901631365